TiZonic je označován jako nano materiál 4. generace

(KOLOID TITANU)

Jedná se o anatasovou formu nano oxid titanu, specifických morfologických parametrů. TiZonic je vysoce vyspělý produkt, který má širokospektrální použití. TiZonic přináší vysokou úroveň HYGIENICKÉ ČISTOTY a to díky mnohačetným ověřeným účinkům, které vytvářejí stabilnější povrchy, jež nepodléhají tak snadno znečištění a v celkovém kontextu tím nabízejí nejvyšší dosažitelné standardy čistoty a hygieny a její udržení.

Vlastnosti materiálů na bázi TiO2:

 • Vysoká odolnost vůči otěru, smytí
 • Bezproblémové použití až do teploty 540°C
 • Specifická tepelná vodivost 7/10000K
 • Antistatický
 • Polovodič
 • Zajímavé optické vlastnosti
  • extrémně vysoký rozptyl světla
  • lepší index lomu světla než u diamantu (n = 2.4)

TiZonic byl podroben pečlivé analýze v rámci výzkumného úkolu, který provedla MU v Brně.

Byla provedena diagnostika struktury vrstvy z přípravku TiZonic pomocí SEM a TEM a určení povrchové energie vzorku vrstvy.

Na základě měření kontaktních úhlů a dosažených výsledků je zřejmé, že TiZonic vytváří tzv. hydrofilní povrchy a olejofilní povrchy.

Snímky ze SEM a TEM prokázaly podobnou strukturu vrstvy TiZonic, kdy bylo možné následně určit i složení kristalků z nanostruktur. Snímky z TEM a HRTEM a následné difraktogramy určily, že povlak z přípravku TiZonic se skládá převážně z nanokrystalků TiO2 (anatas) a jejich aglomerátů o velikosti 2-3 nm.

Tímto jsou prokázány tyto účinky TiZonic:

 • oxidativní vlastnosti - rozklad mechanických a chemických nečistot, organických nečistot a zbytků
 • eliminace pachů v ovzduší
 • eliminace výskytu těkavých organických látek v ovzduší
 • snížení adheze mastnot a nečistot
 • antikorozní účinky
 • self-cleaning efekty
 • antifoulingové účinky
 • ochrana před UV zářením