Certifikáty

Přehled testů, které vlastní společnost NanoZone, s.r.o.

 • TEST ANTIBACTERIAL ACTIVITY: KAKEN Test Center Japan-Osaka. Test report No: OS-19-029360-6, august 20, 2019
  Test method: JIS 1702:2012 (Grass adhesion method), Test bacteria:
  Staphylococcus aureus NBRC 12732: Testovaný vzorek splňuje požadavky nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze 14.ledna 2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a jeho dodatků nařízení Komise (EU) č.1282/2011, nařízení Komise (EU) č.1183/2012, nařízení Komise (EU) č.202/2014 a nařízení Komise (EU) č. 174/2015.
 • TEST ANTIMIKROBIAL ACTIVITY: NRL Poprad ( Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva so sídlom v Poprade)
  Výsledky laboratorních skůšok č. 4697 – 4736/2015 ze dne 28.7.2015. Zkoušky byly provedeny v laboratořích mikrobiologických analýz RÚVZ se sídlem v Popradě, s osvědčením o akreditaci SNAS č. S-096 ze dne 27.11.2013.
 • TEST
  Účinek proti virům, včetně virucidní účinnosti. Státní zdravotní ústav Praha. Stanovení účinnosti tkaniny-bavlny ošetřené TiO2 podle metod ISO 22196 a JIS Z 2801. Laboratorní expertiza č. 200508/2020 ze dne 11.června 2020.
 • NPO Biomedical Science Assotiation (BMSA) Japan-Tokyo. Effect test of photocatalyst sample against human coronavirus
  Test method ((compliant with ISO 18184). Test virus: Human Coronavirus 229E (ATCC VR-740) ze dne 31.8.2020.
 • NPO Biomedical Science Assotiation (BMSA) Japan-Tokyo. TEST REPORT R2-106-2 to Natural Free Incorporated
  Evaluation of the Effect of Photocatalystic Materials On New Coronavirus (SARS-CoV-2), Sample Collected from The Environment.
 • TEST – PROTOKOL O SKÚŠKE
  Výsledky laboratorních skúšok a posúdenie bezpečnosti výrobku. NRL Poprad ( Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva so sídlom v Poprade). Test report č.5047-5053/2015.
 • TEST REPORT SGS
  Central Chemical Laboratory Japan ze dne 12.11.2020. Stanovení obsahu těžkých (toxických ) kovů.
 • TEST REPORT JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES Tokyo No: 20057572001-0301. Acute Oral Toxicity Test in Female Mice
  ze dne 8.června 2020. Poznámka – tato bezpečnostní zkouška se provádí v Japonsku pouze u akutních stavů (test realizován v průběhu 14 dní). U produktů s obsahem TiO2 se nevyžaduje dlouhodobé testování.
 • TEST REPORT JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES Tokyo No:20057572001-0401
  Primary Skin Irritation Test in Rabbits, ze dne 8.června 2020.