Proč likvidovat mikroorganismy na plochách?

Je desinfekce jediný a ten nejefektivnější způsob likvidace bakterií a virů na plochách?

Nový koronavirus je respirační virus, který se primárně přenáší na člověka po úzkém kontaktu s infikovanou osobou, kdy dochází, zejména při mluvení, kašlání a kýchání, k šíření infekčních kapének do okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka.

Nejčastější způsob přenosu je formou kapének. Kapénky jsou tradičně popisovány jako malé útvary (>5 µm), které rychle padají k zemi pomocí gravitace typicky 1 až 2 m od nakažené osoby. Aerosoly jsou menší částice (≤5 μm), které se na vzduchu rychle vypařují a zanechávají jádro kapky tak malé a lehké, že může být hodiny roznášeno vzduchem (podobně jako je tomu u pylu). Nelze říct, že na bázi aerosolu k přenosu nikdy nedochází, ale bilance aktuálně dostupných důkazů naznačuje, že tento přenos není na velké vzdálenosti dominantním způsobem přenosu SARS-CoV-2,“

Světová zdravotnická organizace na svém webu uvádí jako jeden ze způsobů přenosu viru dotýkání se očí, úst a nosu. Je to z toho důvodu, že naše ruce přijdou do kontaktu s mnoha různými povrchy.

Chytíme se madla v tramvaji, otevíráme dveře obchodu nebo se přidržíme zábradlí. A nevíme, kdo se onoho místa dotknul před námi. Jakmile se naše ruce jednou virem kontaminují, mohou právě zmíněnými orgány přenést virus do našeho těla.

Článek na webu www.irozhlas.cz: Jak se přenáší koronavirus? Spíše než ze vzduchu se do těla dostane kontaktem ruky s obličejem

"Přenos dotykem z kontaminovaných předmětů je důležitým způsobem přenosu infekce."

Když se k nám koronavirus poprvé dostal, začalo se mluvit především o nutnosti dezinfekce, ať už vlastních rukou nebo prostor. Ceny obyčejných dezinfekcí vystřelily do neuvěřitelných výšin a pochybné společnosti dostávaly a dostávají zakázky na čištění veřejných prostor.

Dnes už ale víme přeci jen více a odborníci už s takovou jistotou netvrdí, že by to měla být právě dezinfekce, co nás spasí. Například podle uznávaného mikrobiologa Emanuela Goldmana z Rutgersovy univerzity není dobré na dezinfekci spoléhat způsobem, jakým to mnozí činí. Důvodem je především skutečnost, že se virus na drtivé většině povrchů rozpadne velmi rychle a naopak se drží déle ve vzduchu.

Článek na webu www.fnusa.cz: Životaschopnost SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2 v aerosolech a na různých površích

Sledujeme-li přirozený pohyb mikroorganismů v prostředí, tedy i SARS-CoV-2, dojdeme naprosto logicky k tomu, proč WHO a příslušné orgány v jednotlivých zemích doporučují desinfikování povrchů.

Kapénky, jak již víme, přistanou silou gravitace na površích ploch. Ve vnitřních prostorách to fakticky znamená, že přistanou na podlaze a na dalším vybavení v interiéru.

Plochy, na kterých mohou kapénky (případně také aerosoly - to však v případě nulového proudění vzduchu v prostředí) přistát a následně buď přilnout nebo se vlivem dalšího proudění vzduchu znovu vznést do vzduchu, můžeme rozdělit na dva typy.

 • Kontaktní plochy – plochy, kterých se člověk často dotýká
 • Ostatní plochy

Za podstatně rizikovější považujeme tzv. kontaktní plochy, neboť právě kontaktem člověka s těmito plochami hrozí přímý přenos koronaviru.

Desinfekce povrchů se provádí za účelem likvidace nebo minimalizace množství mikroorganismů na površích ploch. (V tomto případě mluvíme o koronaviru, který se na površích ploch logicky také vyskytuje). Redukce výskytu koronaviru, jako i dalších vysoce patogenních bakterií na površích ploch má význam, protože jejich likvidace ve vzduchu je v přítomnosti člověka takřka nemožná (nelze použít např. infrazářiče, generátory ozónu) a ochranné pomůcky – roušky a respirátory slouží pouze pro případný záchyt tohoto viru.

Desinfekce, stejně jako například generátory ozónu, díky své délce působnosti mají jen časově omezenou schopnost likvidovat bakterie, či viry na površích ploch. V okamžiku, kdy desinfekce nepůsobí (po odparu) nebo generátor ozónu není zapnutý, usedají znovu a znovu na povrchy ploch působením gravitace další a další mikroorganismy (koronavirus). Jediným možným řešením je tedy co nejčastější opakování desinfekce povrchů nebo opakované zapínání generátorů ozónu. Což na straně jedné je prakticky nemožné a na straně druhé tak vynakládáme do nekonečna obrovské finanční prostředky na tyto nekončící a co do efektivity časem výrazně limitované represivní vlivy na likvidaci koronaviru. Podle odborníků ( Ždímal) je extrémní dezinfekce veřejných míst tak, jak se provádí dnes, přehnaná.

Příklad: Dezinfekce MHD v Česku stála v roce 2020 desítky milionů korun. Peníze šly na nákupy generátorů ozónu, dezinfekčních přípravků a ochranných pomůcek pro zaměstnance. Nejvíce zaplatili dopravci v Praze, dopravní podnik stála dezinfekce od jara přes 60 milionů korun.

Existuje dostatek argumentů, čísel a získaných poznatků, které prokazují, že využití nanotechnologie například v DP, nemocnicích, veřejných prostorách je efektivní, rychlé, levné, odzkoušené a především dlouhodobé řešení.

Dovolíme si použít dnes často používané slovní spojení (výraz), který vyvolává emoce u občanů naší země (PES, Chcípl PES) a to proto, abychom upozornili a snažili se objasnit, v čem je tedy ZAKOPANÝ PES.

Nano přípravek TiZonic, který nástřikem vytvoří na površích ploch souvislé vrstvy TiO2, je důležitou alternativou pro okamžitou, dlouhodobou a soustavnou redukci bakterií a virů během jejich „pobytu“ na površích ploch. Jsou jednoznačně typy vnitřního prostředí, kde má trvalá likvidace zejména bakterií své opodstatnění. S viry je to trochu jinak. Ale i zde je nespornou výhodou na rozdíll od běžných desinfekcí skutečnost, že TiO2 si dokáže poradit s viry velmi rychle. Testy prokázaly například u SARS-CoV-2, že již během první minuty kontaktu s plochami ošetřenými TiZonic, dochází k likvidaci 94,6 % koronaviru. V praxi to znamená, že množství mikroorganismů (nejen koronaviru), které ulpí, dosedne na povrchy ošetřené TiO2, je až o 90% a více velmi rychle redukováno (zlikvidováno) a tím se při následném případném vzlétnutí vlivem proudu vzduchu dostane do ovzduší už jen minimální množství mikroorganismů, čímž se podstatně minimalizují, či eliminují rizika jejich přenosu do dýchacích cest člověka. Eliminace mikroorganismů na površích s využitím nanotechnologie má proto velký význam a je to jistě řešení, které může sehrát důležitou roli nejen jako nový prvek pasivní ochrany, ale jako úsporná a přitom efektivní alternativa, využitelná téměř v každém prostředí.

Proč je likvidace mikroorganismů na površích ploch lepší s využitím nanotechnologie TiZonic a překonává v mnoha ohledech běžné desinfekce, či jiné krátkodobě účinné způsoby, si můžeme jasně definovat.

Zde jsou důvody, argumenty:

 • Funkční nástřik se provádí pouze jednou jedinkrát co 6 – 24 měsíců
 • Aplikace je velmi rychlá, bez víceprací a dlouhého omezování provozu
 • Po aplikaci není nikde cítit dnes všudepřítomný zápach desinfekčních přípravků
 • Jemné vrstvy nano částic TiO2 začnou okamžitě po nástřiku kontaktně likvidovat mikroorganismy
 • Nano materiál TiZonic je řádně otestovaný, bezpečný, ekologický, schválený pro použití a jeho účinky jsou doloženy kontrolními měřeními v průběhu 1 – 2 roků v nemocničním prostředí
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují v přítomnosti viditelného světla nepřetržitě – bez časových prodlev, ne, jak je tomu u desinfekcí
 • Nepřetržitý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují při přítomnosti viditelného světla dlouhodobě – až 24 měsíců
 • Dlouhodobý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy mohou být narušeny pouze vlivem silných abrazivních (mechanických) sil – poškrábání, oděr apod.
 • Funkční nástřik je levnější, než složitý a nekonečný proces sanitací
 • Cena za nástřik zahrnuje: expertní výběr ploch, zaměření ploch, vypracování cenové nabídky, vlastní aplikace nano materiálu, doprava, kontrolní měření efektivity účinků pomocí LUMINOMETRU KIKKOMAN
 • Standardní cena je 159 Kč za 1m2 , což znamená při dvouleté expiraci náklad na jeden rok 79,50 Kč/m2 , na jeden měsíc 6,62 Kč/m2 a 0,22 Kč na jeden den.

Japonská nanotechnologie TiZonic otevírá nové, dnes již odzkoušené možnosti boje s epidemiemi jako je Covid19 nebo jinými. Je to inovativní, efektivnější a levnější cesta, která nabízí unikátní koncept řešení prevence před riziky šíření infekčních nákaz.

Dobrá rada na závěr:

Větrání dramaticky snižuje přítomnost viru

Podle Fennelyho je nutné, aby experti začali lidem vysvětlovat důležitost větrání uzavřených místností. Zatímco dezinfekcí se podle něj zabrání jen minimu přenosů viru, klíčem k zabrždění epidemie je právě kvalitní a časté větrání, a to obzvlášť v době, kdy řádí vysoce nakažlivé mutace.

Větrat by se každopádně mělo ve chvíli, kdy je v místnosti větší množství lidí. Optimální je větrat častěji, než jste zvyklí, a to právě kvůli možné přítomnosti koronaviru. Mělo by stačit jednou za čas vyvětrat na deset až patnáct minut. Existují už také studie, které dokazují, že virus se v nevětrané místnosti může držet i dlouhé desítky minut, zatímco vyvětráním se ho můžete rychle zbavit.

Kontaktujte Nás