Často kladené dotazy

Dle aktuální informace z Japonska, se v těchto dnech podařilo japonským vědcům v NPO Biomedical Science Association (laboratoř akreditovaná ministerstvem zdravotnictví Japonska) prokázat účinnost nano technologie NanoZone Solution (pro EU obchodní název TiZonic), přímo proti lidskému koronaviru. Do jedné minuty bylo během testu inaktivováno 94% lidského koronaviru. Protokol z tohoto testu máme v AJ k dispozici. Otevírá se tím nové celospolečenské téma, zda také ostatní přípravky, dezinfekce, které se běžně používají, mají potřebný test na živočišných virech, včetně lidského koronaviru.

Příklad: Kancelář o rozměru 6x5 m, kde bude ošetřeno nano materiálem zařízení a vybavení kanceláře, bude i s odvětráním a přípravou pro znovu zprovoznění trvat do 30 min.

Nano částice TiO2, které aplikujeme na vybrané povrchy ploch jsou chemicky vysoce odolné. Na jejich funkcionalitu nemají standardní (známé a používané) dezinfekční látky žádný známý vliv. Dle názoru odborníků mohou tyto dezinfekční přípravky naopak zvýšit efektivitu účinků.

Technologii je vhodné použít na místech-plochách, kterých se dotýká velké množství lidí, primárně jde o vnitřní prostory, kde je zároveň velká migrace osob a logicky tak hrozí reálné riziko přenosu jakékoliv infekční nákazy, nejen COVID-19. Ve volném prostranství venku má určitě význam ošetřit touto technologií například nákupní vozíky, na které sáhne denně velké množství lidí.

Své opodstatnění má využití technologie také ve zdravotnických zařízeních, která jsou vesměs kolonizována patogeny a nebezpečnými viry. S každým zájemcem proto pečlivě konzultujeme výběr ploch pro aplikace.

Záruku poskytujeme standardně na 24 měsíců.

TiO2, který vytváří na ošetřených plochách neviditelné vrstvy – funguje ve spojení s viditelným světlem jako lehký katalyzátor. Na ošetřených plochách probíhají dlouhodobě a bez přerušení oxidační reakce - fotokatalýza, která permanentně likviduje bakterie, viry, plísně, kvasinky.

Dochází také k eliminaci pachů ve vnitřních prostorách, k rozkladu těkavých organických látek.

ANO – Nano částice TiO2 mají potenciál působit na ošetřených površích jako lehký katalyzátor řadu let. Ke snížení účinků může dojít pouze na základě mechanického opotřebení ošetřených povrchů. Účinnost – tedy i přítomnost TiO2 pečlivě sledujeme již několik let pomocí měřící technologie KIKKOMAN SMART. Máme k dispozici potřebná data a podklady, které to potvrzují.

ANO. Neexistují věrohodné vědecké důkazy o škodlivosti nano materiálu TiZonic na lidské zdraví nebo životní prostředí. Je tomu tak mimo jiné i proto, že nano částice vytváří při aplikaci na plochách aglomeráty – vrstvy, které pevně drží na površích a neuvolňují se do okolního prostředí a nemohou se tak dostat do lidského organismu. Bezpečnost nano materiálu TiZonic je potvrzena také protokolem o testování metodou pro přímý styk s potravinami.

Provádíme aplikace primárně ve vnitřních prostorách, kde je vysoká kumulace a migrace osob a kde tudíž dochází logicky k neúměrně vysoké kontaminaci ploch, kterých se lidé buď dotýkají nebo na ně dopadá tzv. aerosol obsahující mikroorganismy. Nano technologie TiZonic spíše dokáže udržet přirozené mikroklima v prostředí, na které je člověk zvyklý.

Na ošetřených površích provádíme test měření mikrobiální čistoty pomocí nejnovějšího přístroje Kikkoman SMART.

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) jsou kontaktní plochy druhým nejčastější způsobem přenosu kontaktních nákaz (podílejí se 30 – 40%). Proto se domníváme, že ošetřením kontaktních ploch nano hygienickou technologií TiZonic můžeme výrazně omezit infekční rizika.