Nabízíme novou BEZPEČNOU HYGIENICKOU TECHNOLOGII, KTERÁ JE VEDLE STÁTNÍ STRATEGIE (SZÚ, MZ, HYGIENA) V ZAHRANIČÍ I V ČR PROVĚŘENÝM A EFEKTIVNÍM ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍM PREVENCE PŘED INFEKČNÍMI NÁKAZAMI.

Poskytujeme jedinečná řešení, související s novými prvky pasivní ochrany, které mají reálný vliv na kvalitu a hygienu prostředí.

Nano technologie TiZonic má ambici stát se součástí systému řízení biologických rizik.

Tento systém lze definovat jako proces vedoucí k plánování a uplatňování strategií, nástrojů a opatření prováděných za účelem zastavení, snížení, prevence a kontroly nepříznivých účinků kontaminujících látek na lidi a životní prostředí.

Ve skutečnosti, pokud existuje nějaký problém související s infekčními látkami, můžeme nabídnout jeho dlouhodobé řešení.

Provádíme profesionální aplikace foto aktivního nano materiálu TiZonic - nano oxid titanu

Přinášíme doplňkové sanitární opatření, které ve spojení s konvenčními metodami podporuje dosažení vyšší hygienické čistoty povrchů ploch..

Tyto novodobé nano materiály mají mimořádně pozitivní dopad na zdraví osob, čistotu a hygienu prostředí v interiérech.