V České republice je dostupná nanotechnologie, která dokáže spolehlivě likvidovat koronavirus

Japonští vědci provedli akreditovaný test nové hygienické technologie TiZonic a to přímo na na jednom ze sedmi koronavirů napadajících člověka - "human coronavirus 229e". Na testovaných plochách bylo během prvních 5 minut testu zahubeno 99,6 % koronaviru. Experti tak potvrdili, že existuje možnost, jak pomoci v řešení současné světové pandemie. Technologie totiž dokáže chránit nejen vnitřní veřejné prostory, ale i každou domácnost.

Informaci lze spolehlivě ověřit na veřejně dostupném zdroji. Test provedla japonská laboratoř akreditovaná japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí dle mezinárodně uznávané metodiky ISO18184.

Technologie pracuje
na základě principu

FOTOKATALÝZA

Rozpoutala se široká diskuse o těchto zveřejněných faktech. Jaký význam bude mít tato informace pro Českou republiku, kde se technologie používá již šest let a kde je možnost začít technologii okamžitě masově využívat?

Je to významný pokrok v technologiích, vědecky ověřená skutečnost, která ukazuje, jaký potenciál mohou nové nanotechnologie mít.

Koronavirus i další viry se vzduchem přenášejí dvěma způsoby – kapénkami a aerosolem. Kapénky jsou větší, jsou lépe zachyceny v roušce a rychle klesají k zemi. Suchý vzduch kapénky rychle vysuší a virus je pak přenášen jako menší objekt, vydrží ve vzduchu déle a rozšíří se snadno i na větší vzdálenosti. A třetí způsob přenosu je prostřednictvím kontaktních ploch, kterých se lidé nejvíce a nejčastěji dotýkají. Tyto plochy se takřka všude intenzivně dezinfikují s cílem eliminace výskytu virů i bakterií na nich. Nekonečný proces, nekonečná práce, nekonečné množství dezinfekčních látek, nekonečné opakování postupů. Technologie TiZonic je vzhledem k stálým efektům, které jsou nevyčerpatelné a intenzita účinků v čase neslábne, jistě rozumnou alternativou moderní prevence.

Technologie TiZonic je přitom v ČR dávno odzkoušená, má potřebné akreditované testy. Společnost NanoZone, s.r.o. získala důležité zkušenosti s jejími odbornými aplikacemi. Proběhly i zajímavé výzkumné iniciativy (s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a EU), které jen potvrdily, že technologie je pro zdraví člověka bezpečná, potvrdily se její deklarované účinky, jejich dlouhodobost a spolehlivost.

Tuto technologii osobní i kolektivní ochrany nabízí společnost NanoZone, s.r.o. od jejího uvedení na trh v ČR se zvláštním důrazem na stanovené priority – na prvním místě na ochranu zasahujícího personálu sanitních vozidel pro přepravu infekčních pacientů a na ochranu personálu nemocnic. Primárně je technologie určena jako řešení trvale probíhající dekontaminace rizikových povrchů ve vnitřních prostorách. Jde o prostory s vysokou kumulací a migrací osob. Zde technologie plní svoji roli dlouhodobě 24+ měsíců.

V Česku technologie spolehlivě funguje v 10 nemocnicích (6 nemocnic v Moravskoslezském kraji, naposledy byly provedeny aplikace v Masarykově onkologickém ústavu v Brně), v léčebnách, ambulancích, ordinacích, v lékárnách, v sanitních vozech, ve vozech policie a strážníků, ale i ve školkách a školách, ve veřejných budovách, v soukromých firmách, v prostředcích hromadné dopravy (České dráhy). Technologie se začala využívat před mnoha lety, tedy v době, kdy o koronaviru nebyla nikde ve světě žádná zmínka.

Naše reference

Za tu dobu byly provedeny v Česku i v zahraničí stovky odborných měření účinnosti technologie i ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi, kdy se ve všech případech prokázala její vysoká účinnost a tím získala společnost NanoZone, s.r.o. i kvalifikační předpoklady pro odborné provádění aplikací.

V této době je možná ten správný okamžik položit si důležitou otázku: je čas změnit pohled na využití nové hygienické nanotechnologie v boji proti koronaviru? Japonská technologie, která se využívá již v 18 zemích světa ukázala svůj obrovský potenciál v možnosti zpomalit nebo minimalizovat epidemii COVID-19. A její potenciál je mnohem širší.

Společnost NanoZone, s.r.o. nabízí aktivně své služby – aplikace nanotechnologie TiZonic v rámci celé ČR. Informace o technologii a jejich účincích obdržely téměř všechny nemocnice v Česku, zdravotnické záchranné služby, města i kraje a jejich představitelé, kteří provozují mimo jiné domovy pro seniory.

Společnost NanoZne, s.r.o. nabízí dostatečně kvalitní koncept pojetí prevence. Vychází z nového normálu a je plně v souladu s novými standardy čistoty a hygieny.

Vnitřní prostory a jejich vybavení (kotaktní plochy), kde se budou do budoucna scházet lidé (vyšší kumulace a migrace osob), budou ošetřeny funkční hygienickou technologii s dlouhodobými účinky, které v čase neklesají. Prokázány a ověřeny jsou účinky antibakteriální i virucidní. Technologie je testována také na lidský koronavirus. Její „rodný list“ je vysokou zárukou na moderní pojetí prevence dnes i do budoucna.

Nekončící a opakující se dezinfekce, které sebou přináší pouze krátkodobý efekt a vysoké finanční nároky, nejsou jediným řešením. Praxe to již potvrzuje.

Zájem o využití nového konceptu prevence viditelně roste, mimo jiné proto, že současně nabízí nejlevnější alternativu s vyššími účinky a jistotou.

Využití technologie a její masivní rozšíření je nyní v rukách odpovědných osob. Pro získání informací mají zájemci k dispozici webovou prezentaci společnosti – www.nanozone.cz, je zřízen tzv. online HELPDESK - info@nanozone.cz, tel: 733 113 563.

A dobrá rada na závěr – technologie má prokazatelné účinky také na viry, které způsobují akutní onemocnění dýchacích cest včetně chřipky. A bude-li situace stejná, jako již po mnoho let, je třeba hledat preventivní opatření proti riziku pandemie nové chřipky již teď. Technologie TiZonic je vzhledem k stálým efektům, které jsou nevyčerpatelné a intenzita účinků v čase neslábne, jistě rozumnou alternativou moderní prevence. Dnes, za rok a třeba i do budoucna.