Právě jsme ukončili projekt: Nanočástice pro úpravu pitné vody reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011684.

Společnost NanoZone připravila ve spolupráci se svými zahraničními partnery velmi zajímavé projekty, prostřednictvím kterých se bude postupně a plánovitě etablovat v ČR a na Slovensku.

Projekty se zaměřují na systematické provádění aplikací nano materiálu TiZonic v prostředí se zvýšenými nároky na hygienickou čistotu. Naše priority jsou rozloženy do stanovených segmentů, kde je jednoznačně potřeba permanentně řešit otázky související se sanitačními procesy.

Zahájili jsme realizaci těchto PROJEKTŮ.

1. NOVÉ PRVKY PASIVNÍ OCHRANY - NANO ČÁSTICE V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - PROJEKT UKONČEN

2. NOVÉ PRVKY PASIVNÍ OCHRANY - NANO ČÁSTICE V PROSTŘEDÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

3. NOVÉ PRVKY PASIVNÍ OCHRANY - NANO ČÁSTICE V PROSTŘEDÍ REHABILITAČNÍCH A LÉČEBNÝCH ZAŘÍZENÍ

4. PROJEKT SMART HOTEL

5. PROJEKT BEZPEČNOST NANO ČÁSTIC PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY - PROJEKT UKONČEN

6. NOVÉ PRVKY PASIVNÍ OCHRANY V PROSTŘEDCÍCH HROMADNÉ DOPRAVY

7. PROJEKT OCHRANA LODÍ

8. PROJEKT PRO PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ PRŮMYSL, VÝROBCE MIN. VOD A NÁPOJŮ

9. POJEKT PRO STOMATOLOGICKÉ AMBULANCE

10. PROJEKT PRO WELLNESS A FITNESS

11. PROJEKT PRO MŠ A ŠKOLY

12. PROJEKT PRO OCHRANU ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍ SFÉŘE A ADMINISTRATIVĚ

13. PROJEKT PRO OCHRANU SENIORŮ V DOMOVECH PRO SENIORY, V DOMOVECH S PEČOVATELSKOU

SLUŽBOU

Zájemci o bližší informace pro účast v Projektu si mohou vyžádat plné znění Projektů na: info@nanozone.cz

Cíle projektu

Cílem každého projektu, který je ustanoven vždy pro konkrétní segment, je potvrdit z více zdrojů účinky nových technologií v reálných podmínkách, s minimálními náklady a také možnost ověřit si efekty účinků na vhodně vybraných plochách.

Financování projektů

Ve spolupráci s japonským výrobcem nano materiálu TiZonic nabízíme zájemcům o účast v Projektech formu tzv. sdíleného financování s možností získat dotace od výrobce.

Pro účastníka v Projektu to znamená sdílet minimální náklady na realizaci nano nástřiků, které jsou předem dohodnuty. Je stanovena minimální finanční spoluúčast zájemce a rozsah aplikace, kdy poměrnou část nákladů sdílí výrobce nano materiálu.

Tímto jsme schopni nejen klientovi, ale i případným dalším zájemcům o naše aplikace potvrdit všechny deklarované účinky.

Cílový zákazník

V každém jednotlivém segmentu oslovujeme a pečlivě vždy vybíráme potenciálního partnera nebo více partnerů, kterým nabízíme účast v projektu za jasně stanovených podmínek.

Tímto se otevírá zájemcům o spolupráci příležitost využít za velmi výhodných finančních podmínek možnost zapojit se do významných projektů, které přináší do EU již ověřené japonské technologie světové úrovně s nespornými výhodami, které posouvají standardy čistoty a hygieny výrazně směrem nahoru.

Základní informace o projektu:

  • realizátor: NanoZone, spol. s r.o.
  • partneři projektu: pro každý segment je stanoven určitý počet partnerů, pro které je připraven budget v určité výši
  • doba realizace: projekty budou po získání potřebného množství referencí a ověřujících dat pro potřeby jednoznačné verifikace charakteristik účinků nano technologií ukončeny
  • rozpočet
  • udržitelnost výsledků projektu: 2 roky
  • garanti projektu: Vedení společnosti NanoZone
  • manažer projektu: pro každý jednotlivý projekt je ustanoven projektový manažer
  • v rámci těchto projektů spolupracujeme s odbornými konzultanty z renomovaných institucí a firem
  • ekonomický manažer: je ustanoven vždy pro jednotlivý projekt

Povinnosti partnerů ve vztahu k projektu

Partneři projektu jsou seznámeni s povinnostmi, které pro ně z projektu vyplývají.

Základní povinností partnera je vyvíjet součinnost a spolupráci při ověřovacích procesech míry efektivity účinků. Vyžadujeme pravidelnou a naprosto diskrétní výměnu zjištěných dat, skutečností, výsledků měření, které následně s partnerem konzultujeme a vyhodnocujeme, abychom tak udrželi nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb a tím i naprostou spokojenost partnera.

K našim firemním standardům patří jednoznačně nulová chybovost při provádění vlastních aplikací a 100% garance deklarovaných efektů účinků.

Zájemci o účast v jednotlivých projektech se s námi mohou kontaktovat pomocí dotazníku