Co nabízíme

Nabízíme vysoce účinný produkt, který vytváří nové hodnoty, jež přispívají společnosti v oblasti zdravotnictví, životního prostředí. Poskytujeme jedinečná řešení, související s novými prvky pasivní ochrany. Měníme běžné povrchy na povrchy stabilnější, které nepodléhají tak snadno znečištění, což má reálný vliv na kvalitu a hygienu prostředí.

Provádíme profesionální aplikace foto aktivního nano materiálu TiZonic

Tyto novodobé nano materiály mají mimořádně pozitivní dopad na zdraví osob, čistotu a hygienu prostředí v interiérech.

Fotokatalytická mineralizace

Jednou z nejdůležitější vlastností TiO2 je tzv. fotokatalytická mineralizace, při níž dochází sledem oxidativních degradačních reakcí k postupné přeměně všech mechanických a chemických nečistot na konečné anorganické produkty, oxid uhličitý, vodu a příslušné minerální kyseliny. Jde o přesný opak přírodní fotosyntézy. Proces využívá pouze sluneční záření, nespotřebovává energii z fosilních zdrojů, čímž je v tomto směru naprosto ekologický.

Výhodou tohoto procesu je, že při něm nevznikají nežádoucí toxické látky.

Nanotechnologické aplikace

Pomocí speciálních postřikových technologií vytváříme na površích ploch ultra jemné ochranné povlaky fotoaktivního nano materiálu TiZonic. Pro aplikace používáme dva druhy postřikových technologií. ESS technologii (elektrostatické postřiky), kdy díky elektrostatice dosahujeme tzv. 3D efektu, což v praxi znamená 100% pokrytí povrchů ploch, zejména těch, kam se díky přístupům bez použití této technologie nano částice běžně nedostanou.

Samotná aplikace probíhá pouze s minimálním omezením provozu – trvá v řádech minut. Před aplikací se neprovádí žádná opatření, nic se nepřikrývá, neschovává.

Vlastnosti a účinky TiZonic - GARANTOVANÝ PRODUKT

TiZonic je označován jako nano materiál 4. generace – KOLOID TITANU.

TiZonic je koloidní disperze anatasové formy nano oxid titanu specifických morfologických parametrů s velikostí částic 2-3 nanometrů.

ATP

Bioluminiscenční metoda je měření množství ATP nacházejícího se ve všech živých buňkách nebo v jejich částech a mikroorganismech, ve kterých slouží jako zdroj energie. Množství světla uvolněné při bioluminiscenční reakci ATP (adenosintrifosfátu) se specifickými chemickými látkami je přímo úměrné množství ATP.

ATP test je TEST ZNEČIŠTĚNÍ, protože detekuje nejen mikrobiální znečištění, ale i přítomnost organické hmoty, která slouží jako substrát pro zachycení mikroorganismů, je živnou půdou pro jejich růst a zároveň i jejich ochrana před působením desinfekčních prostředků.