TiZonic je označován jako nano materiál 4. generace

(KOLOID TITANU)

Jedná se o anatasovou formu nano oxid titanu, specifických morfologických parametrů. TiZonic je vysoce vyspělý produkt, který má širokospektrální použití. TiZonic přináší vysokou úroveň HYGIENICKÉ ČISTOTY a to díky mnohačetným ověřeným účinkům, které vytvářejí stabilnější povrchy, jež nepodléhají tak snadno znečištění a v celkovém kontextu tím nabízejí nejvyšší dosažitelné standardy čistoty a hygieny a její udržení.

Vlastnosti materiálů na bázi TiO2:

  • Vysoká odolnost vůči otěru, smytí
  • Bezproblémové použití až do teploty 540°C
  • Specifická tepelná vodivost 7/10000K
  • Antistatický
  • Polovodič
  • Zajímavé optické vlastnosti
    • extrémně vysoký rozptyl světla
    • lepší index lomu světla než u diamantu (n = 2.4)

TiZonic byl podroben pečlivé analýze v rámci výzkumného úkolu, který provedla MU v Brně.

Byla provedena diagnostika struktury vrstvy z přípravku TiZonic pomocí SEM a TEM a určení povrchové energie vzorku vrstvy.

Na základě měření kontaktních úhlů a dosažených výsledků je zřejmé, že TiZonic vytváří tzv. hydrofilní povrchy a olejofilní povrchy.

Snímky ze SEM a TEM prokázaly podobnou strukturu vrstvy TiZonic, kdy bylo možné následně určit i složení kristalků z nanostruktur. Snímky z TEM a HRTEM a následné difraktogramy určily, že povlak z přípravku TiZonic se skládá převážně z nanokrystalků TiO2 (anatas) a jejich aglomerátů o velikosti 2-3 nm.

Tímto jsou prokázány tyto účinky TiZonic:

- povrchy mají vysokou dlouhodobou stabilitu – udržují se dlouhodobě čisté – samočistící

efekt

- díky oxidativním účinkům fotoaktivního titanu dochází dlouhodobě k dekompozici

mechanických, chemických, organických nečistot

- dekompozice pachů v interiérech

- dekompozice těkavých organických látek v interiérech

- eliminace rizik přenosu kontaktních nákaz, nozokomiálních nákaz

- výrazné snížení přilnavosti mastnot a nečistot k povrchům, přilnavost částic mikroprachu

a tím dochází k omezení vytváření podmínek pro záchyt a nekontrolované množení

mikroorganismů

- snadnější a rychlejší údržba a úklid ošetřených ploch

- vlivem povrchového napětí nano oxid titanu se narušují chemické vazby nečistot na

ošetřené povrchy

- konvenční sanitační procesy dosahují na plochách ošetřených nanotitanem výrazně

vyšší efektivity