TiZonic je označován jako nano materiál 4. generace

(KOLOID TITANU)

Jedná se o anatasovou formu nano oxid titanu, specifických morfologických parametrů. TiZonic je vysoce vyspělý produkt, který má širokospektrální použití. TiZonic přináší vysokou úroveň HYGIENICKÉ ČISTOTY a to díky mnohačetným ověřeným účinkům, které vytvářejí stabilnější povrchy, jež nepodléhají tak snadno znečištění a v celkovém kontextu tím nabízejí nejvyšší dosažitelné standardy čistoty a hygieny a její udržení.

Vlastnosti materiálů na bázi TiO2:

 • Vysoká odolnost vůči otěru, smytí
 • Bezproblémové použití až do teploty 540°C
 • Specifická tepelná vodivost 7/10000K
 • Antistatický
 • Polovodič
 • Zajímavé optické vlastnosti
  • extrémně vysoký rozptyl světla
  • lepší index lomu světla než u diamantu (n = 2.4)

TiZonic byl podroben pečlivé analýze v rámci výzkumného úkolu, který provedla MU v Brně.

Byla provedena diagnostika struktury vrstvy z přípravku TiZonic pomocí SEM a TEM a určení povrchové energie vzorku vrstvy.

Na základě měření kontaktních úhlů a dosažených výsledků je zřejmé, že TiZonic vytváří tzv. hydrofilní povrchy a olejofilní povrchy.

Snímky ze SEM a TEM prokázaly podobnou strukturu vrstvy TiZonic, kdy bylo možné následně určit i složení kristalků z nanostruktur. Snímky z TEM a HRTEM a následné difraktogramy určily, že povlak z přípravku TiZonic se skládá převážně z nanokrystalků TiO2 (anatas) a tyto pak vytváří na ošetřených površích vrstvy.

Proč je likvidace mikroorganismů na površích ploch lepší s využitím nanotechnologie TiZonic a překonává v mnoha ohledech běžné desinfekce, či jiné krátkodobě účinné způsoby, si můžeme jasně definovat.

Zde jsou důvody, argumenty:

 • Funkční nástřik se provádí pouze jednou jedinkrát co 6 – 24 měsíců
 • Aplikace je velmi rychlá, bez víceprací a dlouhého omezování provozu
 • Po aplikaci není nikde cítit dnes všudepřítomný zápach desinfekčních přípravků
 • Jemné vrstvy nano částic TiO2 začnou okamžitě po nástřiku kontaktně likvidovat mikroorganismy
 • Nano materiál TiZonic je řádně otestovaný, bezpečný, ekologický, schválený pro použití a jeho účinky jsou doloženy kontrolními měřeními v průběhu 1 – 2 roků v nemocničním prostředí
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují v přítomnosti viditelného světla nepřetržitě – bez časových prodlev, ne, jak je tomu u desinfekcí
 • Nepřetržitý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují při přítomnosti viditelného světla dlouhodobě – až 24 měsíců
 • Dlouhodobý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy mohou být narušeny pouze vlivem silných abrazivních (mechanických) sil – poškrábání, oděr apod.
 • Funkční nástřik je levnější, než složitý a nekonečný proces sanitací

Tímto jsou prokázány tyto účinky TiZonic:

- povrchy mají vysokou mikrobiální stabilitu – udržují se dlouhodobě čisté – samočistící

efekt

- díky oxidativním účinkům fotoaktivního TiO2 dochází dlouhodobě k rozkladau

mechanických, chemických, organických nečistot

- eliminace pachů v interiérech

- eliminace těkavých organických látek v interiérech

- eliminace rizik přenosu kontaktních nákaz, nozokomiálních nákaz

- výrazné snížení přilnavosti mastnot a nečistot k povrchům, přilnavost částic mikroprachu

a tím dochází k omezení vytváření podmínek pro záchyt a nekontrolované množení

mikroorganismů

- snadnější a rychlejší údržba a úklid ošetřených ploch

- vlivem povrchového napětí nano oxid titanu se narušují chemické vazby nečistot na

ošetřené povrchy

- konvenční sanitační procesy dosahují na plochách ošetřených TiO2 výrazně

vyšší efektivity