Certifikáty

Japonci jako první na světě vypracovali a do praxe zavedli systém, umožňující hodnocení nano materiálů a vydávání certifikátů. Tento systém dává jednoznačnou odpověď na to, co jsou vize a co je realita. Díky tomu se také v Japonsku začala fotokatalýza seriózně využívat v komerčních aplikacích.

Je předpoklad, že v ČR bude založen systém na stejných principech jako v Japonsku. To vyžaduje splnění tří základních podmínek: za prvé je třeba stanovit technické parametry, které spolehlivě postihnou funkční vlastnosti a vhodnost použití výrobků využívajících fotokatalýzu. Za druhé je nutné tyto technické parametry spolehlivě změřit ověřenými zkušebními postupy zakotvenými v technických normách. Třetí podmínkou je posouzení vlivu výrobku na lidské zdraví a na životní prostředí.

Na splnění všech tří uvedených základních podmínek se společnost NanoZone s.r.o. v ČR aktivně podílí s přispěním materiálů, zkušeností a výsledků odborného výzkumu ze strany japonského partnera, vlastním aplikovaným výzkumem a spoluprací s mnoha zainteresovanými firmami.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

Společnost NanoZone s.r.o. se zabývá poskytováním služeb, souvisejících s využitím nejnovějších nano materiálů pro zdraví a bezpečí lidí, zvířat i živočichů, na ochranu životního prostředí. Námi využívané nano materiály patří mezi nejvyspělejší materiály svého druhu na světě a splňují ta nejpřísnější kritéria pro bezpečnost, jedná se o naprosto ekologický materiál.

Jedná se o EcoActive materiály, které mají díky svým účinkům pozitivní dopad na zdraví lidí. Pro fungování našich materiálů nevyužíváme žádné fosilní zdroje. Titanové aplikace pracují s využitím světlené energie – sluneční nebo s využitím viditelného světla.

Je naší upřímnou snahou pomáhat lidem při řešení problémů souvisejících s čistotou a hygienou a vyhnout se při tom nebezpečným a toxickým látkám pro lidi, zvířata i životní prostředí. Naší prioritou je zvýšení standardů hygienické čistoty a její udržování. Snažíme se tak v maximální míře přispívat ke zlepšení kvality života a vytvářet bezpečné zóny, které zvyšují ochranu a prevenci pro zdraví člověka všude tam, kde konvenční čisticí prostředky dosahují svých limitů.