Společnost NanoZone začala intenzivně rozvíjet spolupráci s mnoha oborovými výzkumnými autoritami v ČR a na Slovensku, zahájila vlastní aplikační výzkum, realizovala první aplikace nano materiálu TiZonic.

Více než 12ti leté mezinárodní zkušenosti při provádění odborných aplikací a s jejich výsledky posunuly naši společnost velmi výrazně kupředu a proto jsem dnes lídrem na trhu.

Masarykova Univerzita

Formou zadání výzkumných úkolů došlo ve spolupráci svědeckými instituty k posouzení diagnostiky struktury nano materiálu TiZonic, jeho vlastností, efektů účinků. Na základě Výzkumné zprávy, kterou pro naši společnost vypracovala Masarykova Univerzita, jsme držiteli všech důležitých a potřebných protokolů, kterými jsme schopni naprosto transparentně a spolehlivě deklarovat základní charakteristiky našeho nano materiálu, přesné morfologické složení, účinky a jejich efekty.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Ve spolupráci s RÚVZ v Popradu získala naše společnost Protokoly, které spolehlivě ověřují bezpečnost nano materiálu.

Společnost NanoZone navázala úzkou spolupráci se společností Asio, která společně s MU provádí formou výzkumného úkolu posouzení stability nano materiálu TiZonic při expozici ve venkovních podmínkách, vyhodnocení antifoulingových vlastností apod.

Během roku 2015 jsme úspěšně realizovali aplikace TiZonic

v mnoha zařízeních, interiérech, ale také na exteriéry

Vzhledem k tomu, že nám pro první rok naší působnosti poskytla skupina nanoYo GROUP velmi výraznou podporu a to ve všech ohledech, daří se nám získávat partnery pro spolupráci. Realizovali jsme již významné aplikace ve zdravotnických zařízeních, mnoha interiérech, kde mají nano aplikace svá opodstatnění, provedli jsme ošetření exteriérů budov, zahájili jsme realizaci aplikací v segmentu AUTOMOTIVE ve spolupráci s největším prodejcem aut v EU – společnost Porsche Inter Auto a jeho prvních 4. pobočných závodech.

Naše obchodní strategie se opírá o PROJEKTY pro vybrané tržní segmenty.

Cílem projektů je realizovat tzv. referenční aplikace, ve kterých si náš zákazník a naše společnost máme možnost ověřit a potvrdit míru efektů účinků. Nespornou výhodou projektů je i výrazná finanční spoluúčast skupiny nanoYo GROUP a naší společnosti.